Faceți căutări pe acest blog

Totalul afișărilor de pagină

BINE ATI VENIT PE ACESTA PAGINA!

Poate aici veţi regăsi un strop de linişte sau un loc unde v-ar place să zăboviţi în clipa de taină!

marți, 13 ianuarie 2015
SĂRUTUL FRUNZELOR


Pomii se-apleacă de forţa vântului
şi ultimele frunze sărută
umbrele oamenilor.
Acelaşi vânt suflă,
şuieră, acum,
şi se loveşte
de toate ferestrele
plângând amărăciunea
unei tristeţi fără nume,
peste lumânări tremurânde,
care mai pâlpâie
în ploaia ce se-ngemănează cu vântul,
în aerul nopţii care se umple 
de gânduri şoptite sub stânci,
unde apa se loveşte de pietre
încremenind.

NU MAI VĂD


Încremenită în somnul supus al lunii
nu mai văd spaima
de-a trăi mai departe în tine.
Nu mai văd nici chipul tău,
acoperit de tăcerea fricii
adormit în sărutul-de-rouă,
şi nici că nu va mai veni
mărunta eternitate
ascunsă-n trecutul absenţei.

PENTRU ULTIMA DATĂ


strălucea verdele
lăcuit al plopilor...
culorile aveau pentru ultima dată
parfumul amintirilor-de-rouă…
            târzii ochi rătăciţi în lumină.

TOTUL CADE(-N AMURGURI)


Amurgul înghite în tivul său ziua,
care se scurge în alergături.
Numele meu,
plin de grindină,
îmi sare în spate…
frisoane cărunte,
mai crunte decât frigurile,
mă pătrund
când îl văd topindu-se
la căldura lumânărilor,
cheag de sânge căzând
în grămada celorlalte nume.

ÎNTRE DOUĂ CURCUBEIE


Am început deodată să aud…
să aud ţipătul copilului din mine.
Şi acest sentiment…
era ca şi cum
într-o după-amiază fierbinte
dăinuia… mai întârzia,
nehotărât acum, 
nu ca un sunet,
ci ca un lucru,
pe care pielea l-ar fi putut asculta
sau părul de pe creştetul capului.
Auzeam acum pentru prima dată
ţipătului înăbuşit al copilului
înfometat de albastrul cerului
prins între două curcubeie.

AMINTIRI ÎNCEŢOŞATE


Aripi însângerate se topesc
în cenuşa norilor
şi lasă pete de sânge
pe firul de iarbă al vieţii,
unde zâmbetul se evaporă
pe aminirile ceţii.

ARDERE


Focul răscolit de vânturi
îmi atrage lacom umbra
mistuind-o,
molcom, în vâlvoare.
Vânturile lăcrimează în foc
amintindu-şi de-un izvor
ce curgea odată pe lângă ele
într-o veşnică simţire
care acum nu mai este.

copyright: Viorela Codreanu Tiron


Niciun comentariu: